ข้อมูลอุตสาหกรรม
สิงหาคม ปี2562
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
1,082
-14%
โรงงานจำพวกที่ 1
0
0%
โรงงานจำพวกที่ 2
154
0.15%
โรงงานจำพวกที่ 3
1,776
-1.12%
3,012
โรงงานทั้งหมด
ใบอนุญาตประกอบกิจการขยายกิจการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการขยายกิจการ รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด