ข้อมูลด้านการขนส่งและการจราจร
ปี2560
รถจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
รถจดทะเบียนใหม่ ไตรมาสที่ 3
เปรียบเทียบจำนวน  รถโดยสาร  จดทะเบียนใหม่ ไตรมาส 3 ปีล่าสุด
เปรียบเทียบ รถจดทะเบียนใหม่ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ไตรมาส 3 ปีล่าสุด
รถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
เปรียบเทียบจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ไตรมาส 3 ปีล่าสุด
เปรียบเทียบจำนวน  รถบรรทุก  จดทะเบียนใหม่ ไตรมาส 3 ปีล่าสุด
เปรียบเทียบ รถเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็น CNG และ LPG ไตรมาส 3 ปีล่าสุด
ข้อมูลอุบัติเหตุ ปี 2561
Top 10 จุดเสี่ยงอันตราย
 • 1. จุดกลับรถแยกดำรงชีพ
  ทางหลวงหมายเลข 3 กม.267+046 - กม.267+078
  2,153 ครั้ง
 • 2.จุดกลับรถแยกทับมา
  ทางหลวงหมายเลข 36 กม.47+075 - กม.48+200
  1,582 ครั้ง
 • 3.จุดกลับรถหน้าบริษัท เซ้าท์อีสท์
  ทางหลวงหมายเลข 344 กม.96+102 - กม.96+130
  1,023 ครั้ง
 • 4.จุดกลับรถทางเข้าวัดธรรมสถิต
  ทางหลวงหมายเลข 3 กม.240+692
  852 ครั้ง
 • 5.ทางแยกเข้านิคมสาย 15
  ทางหลวงหมายเลข 3191 กม.15+200 - กม.16+300
  420 ครั้ง
ภาพจากกล้องวงจรปิด ที่   จุดกลับรถแยกดำรงชีพ
Top 10 สถานที่มีปริมาณรถยนต์มากที่สุดใน ช่วงเวลาเร่งด่วน
 • 1. จุดกลับรถแยกดำรงชีพ
  ทางหลวงหมายเลข 3 กม.267+046 - กม.267+078
  402 คัน
 • 2.จุดกลับรถแยกทับมา
  ทางหลวงหมายเลข 36 กม.47+075 - กม.48+200
  220 คัน
 • 3.จุดกลับรถหน้าบริษัท เซ้าท์อีสท์
  ทางหลวงหมายเลข 344 กม.96+102 - กม.96+130
  210 คัน
 • 4.จุดกลับรถทางเข้าวัดธรรมสถิต
  ทางหลวงหมายเลข 3 กม.240+692
  160 คัน
 • 5.ทางแยกเข้านิคมสาย 15
  ทางหลวงหมายเลข 3191 กม.15+200 - กม.16+300
  90 คัน
Top 10 สถานที่มีความหนาแน่นมากที่สุดใน ช่วงเวลาเร่งด่วน
 • 1. จุดกลับรถแยกดำรงชีพ
  ทางหลวงหมายเลข 3 กม.267+046 - กม.267+078
  200 (คัน/กม./ช่องจราจร)
 • 2.จุดกลับรถแยกทับมา
  ทางหลวงหมายเลข 36 กม.47+075 - กม.48+200
  199 (คัน/กม./ช่องจราจร)
 • 3.จุดกลับรถหน้าบริษัท เซ้าท์อีสท์
  ทางหลวงหมายเลข 344 กม.96+102 - กม.96+130
  198 (คัน/กม./ช่องจราจร)
 • 4.จุดกลับรถทางเข้าวัดธรรมสถิต
  ทางหลวงหมายเลข 3 กม.240+692
  160 (คัน/กม./ช่องจราจร)
 • 5.ทางแยกเข้านิคมสาย 15
  ทางหลวงหมายเลข 3191 กม.15+200 - กม.16+300
  80 (คัน/กม./ช่องจราจร)